Κέντρο αναβαθμίσεων και Service του

aitnaios.com


Υπηρεσίες όπως εσείς τις θέλετε.

Περισσότερα...

Αποστολή μας

Εδώ θα βρίσκετε κάθε νέα υπηρεσία που μπορεί να ενεργοποιηθεί εντός της πλατφόρμας του aitnaios.

Εδώ θα παρέχονται, αυτόματα, οι απαιτούμενες αναβαθμίσεις για τις υπηρεσίες που έχετε επιλέξει.

Περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στο www.aitnaios.com

Κατηγορίες υπηρεσιών

Σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες θα βρείτε τις υπηρεσίες που σας ταιριάζουν.Δωρεάν Plugins

Δωρεάν Pugins διότι εμείς μπορούμε! Παρέχονται δωρεάν διάφορες μικρές λειτουργίες οι οποίες μπορούν να προστεθούν στον ιστότοπό σας και να αλλάξουν τον τρόπο που σας βλέπουν οι πελάτες σας.

1 Εφαρμογή
Εκπαιδευτικές εφαρμογές

Εφαρμογές διαχείρισης φροντιστηρίου, σχολείου, εκπαιδευτηρίου αλλά και μεμονωμένων καθηγητών. Καλύπτει όλες τις ανάγκες διαχείρισης εταιρείας και εργασίας των παραπάνω κατηγοριών.

1 Εφαρμογή
Εφαρμογές συστήματος

Εφαρμογές που σχετίζονται με το σύστημα και το περιβάλλον εργασίας. Οργανώνετε τη δομή της εταιρείας (καταστήματα - χρήστες) και διαμορφώνετε το περιβάλλον εργασίας.

2 Εφαρμογές

Διαθέσιμες υπηρεσίες

Παρουσιάζονται οι τελευταίες εκδόσεις των υπηρεσίών μας.