Υπηρεσίες όπως εσείς τις θέλετε.


Προσωπικά δεδομένα

Η ιστοσελίδα aitnaios.gr σέβεται τα προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα σας και δεσμεύεται να τα προστατεύει πληρώντας τις προϋποθέσεις φύλαξης και μη εξουσιοδοτημένης κοινοποίησης σε τρίτους.

Η ιστοσελίδα συγκεντρώνει εκείνα τα στοιχεία για τον χρήστη και μόνο αυτά, τα οποία ο ίδιος ο χρήστης παρέχει οικειοθελώς. Αν ο χρήστης επιθυμεί απλά να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα δεν απαιτείται να κοινοποιήσει κανένα του στοιχείο.

Για να μπορέσει όμως η ιστοσελίδα να επικοινωνήσει με τον χρήστη και να απαντήσει σε ερωτήσεις του χρήστη, θα χρειαστούν κάποια στοιχεία απαραίτητα (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο ή και email). Κάθε άλλο στοιχείο είναι προαιρετικό και αποσκοπεί στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών από την ιστοσελίδα προς τον χρήστη.

Μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα χρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση για διαφημιστικούς σκοπούς και δε θα προωθηθούν σε κανέναν άλλον φορέα. Εξαίρεση του παραπάνω υπάρχει μόνο στην περίπτωση που τα στοιχεία αυτά ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές με βάση τις διατάξεις του νόμου.

Η ιστοσελίδα είναι σε θέση να αποστείλει ενημερωτικά email στους χρήστες, αυτούς και μόνο, που έχουν οικειοθελώς δώσει τα στοιχεία τους για αυτή την εργασία. Φυσικά σε όλες τις περιπτώσεις μπορούν να εξαιρεθούν αν αποστείλουν σχετικό αίτημα στο παρακάτω email: info@aitnaios.com

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλα websites τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ιστοσελίδα aitnaios.com για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

H διεύθυνση IP μπορεί να συλλεχθεί και να αξιοποιηθεί αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων χωρίς όμως να προσδιορίζει άλλες ατομικές πληροφορίες.

Στην ιστοσελίδα επίσης χρησιμοποιούνται cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies επισκεφθείτε τη σελίδα Πολιτική Cookies