Υπηρεσίες όπως εσείς τις θέλετε.
Σύνοψη υπηρεσίας

Υπολογισμός Μορίων

Σας επιτρέπει να προσθέσετε στην ιστοσελίδα σας τον υπολογιστή μορίων για τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων. Σας δίνει και την δυνατότητα να εντοπισθούν οι σχολές οι οποίες ταιριάζουν με τη βαθμολογία του μαθητή, με βάση τις τελευταίες γνωστές βάσεις.

Κόστος: Δωρεάν Διαθέσιμη εντός πλατφόρμας

Περισσότερες πληροφορίες …

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο
Υπολογισμός Μορίων.

Συναφείς υπηρεσίες